THE COMING OF CHRIST by Padraig Pearse

The Coming Of Christ

 

Teacht Chríost

Do ghlanas mo chroí anocht
Amhail mhnaoi do ghlanfadh a teach
Roimh theacht dá leannán dá fios:
A leannáin, ná téirigh thart!
Do leathas doras mo chroí
Amhail fhear do-ghéanadh fleadh
Ar theacht i gcéin dá mhac:
A Mhic, is álainn do theacht!

Phádraig Mhic Phiarais

The Coming of Christ
I have made my heart clean to-night
As a woman might clean her house
Ere her lover come to visit her:
O Lover, pass not by!
I have opened the door of my heart
Like a man that would make a feast
For his son’s coming home from afar:
Lovely Thy coming, O Son!

(​Pádraig Peare)